Nova igrala

Poleti smo dvorišče opremili z novimi igrali.